Geloven | Tussen God en ons | Thema's | Meditaties | Overwegingen | Feestdagen | Personen in de Bijbel | Memootjes
Het christelijk geloof
Deze website gaat over het christelijk geloof. En over veel dingen die met het geloof te maken hebben. Een website die nog niet af is en misschien wel nooit af zal zijn. Want er is veel te zeggen en te schrijven over het christelijk geloof. Toch gaat het niet over mijn mening of die van jou, of van iemand anders. Want het christelijk geloof laat zich alleen uitleggen vanuit de Bijbel.

De Bijbel is de inspiratiebron voor deze website. De enige inspiratiebron. Niet dat andere bronnen geen zinvolle informatie kunnen aandragen, zeker wel. Maar er is verschil: we aanvaarden de Bijbel als het door God Zelf geďnspireerde Boek, we aanvaarden de Bijbel als het Woord van God. De Bijbel geeft niet op al onze vragen antwoord, ook zal er altijd verschil van mening onder christenen zijn over de interpretatie van sommige zaken. De Bijbel is een uitdaging, een studieboek, om God beter te leren kennen en om ons leven naar Hem te richten.
Er zijn er die denken dat de Bijbel een heel moeilijk boek is, té moeilijk om je als leek daarin te verdiepen. Maar dat is niet waar. We kunnen inderdaad niet alles begrijpen, maar dat hoeft ook niet. De Bijbel is juist geschreven voor gewone mensen, zoals jij en ik. Door er in te lezen en er over na te denken kunnen wij veel gaan begrijpen van wat God heeft gedaan en nog doet voor deze wereld, voor ons.

Elk hoofdstuk van de website bestaat uit een aantal pagina's waarin wordt besproken wat het geloof inhoudt, zoals: Wie is God eigenlijk, Wie is Jezus Christus. Verder gaat het over Gods liefde voor de mensen, over bidden en getuigen. Enkele bijbelgedeelten worden besproken. Er zijn pagina's over het verbond tussen God en ons, over de doop en over de rol van de vrouw in de Bijbel. De christelijke feestdagen komen aan de orde en er is een hoofdstuk over personen in de Bijbel. Tenslotte volgen een aantal korte memo's.
| Sites | Verantwoording | Sitemap |