Home | Personen in de Bijbel | Abram (1) | Abram (2)
Abram
De Bijbel over Abram: Romeinen 4 : 1 t/m 3: Wat moeten wij nu zeggen over onze stamvader Abraham? Indien hij als een rechtvaardige zou zijn aangenomen op grond van zijn daden, dan had hij zich daarop kunnen laten voorstaan. Maar niet tegenover God, want wat zegt de Schrift? Abraham vertrouwde op God, en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend.

Genesis 22 : 1 en 2: Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. ‘Abraham!’ zei Hij. ‘Ik luister,’ antwoordde Abraham. ‘Roep je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, Isaak, en ga met hem naar het gebied waarin de Moria ligt. Daar moet je hem offeren op een berg die Ik je wijzen zal’.
Genesis 22 : 7 en 8: ‘Vader,’ zei Isaak. ‘Wat wil je me zeggen, mijn jongen?’ antwoordde Abraham. ‘We hebben vuur en hout,’ zei Isaak, ‘maar waar is het lam voor het offer?’ Abraham antwoordde: ‘God zal Zich Zelf van een offerlam voorzien, mijn jongen.’ En samen gingen zij verder.

Hierboven enkele bekende teksten over Abram (later Abraham geheten). Wie was Abram. Wat weten we over zijn geloof. Welke fouten maakte hij. Waarom is hij zo bekend geworden. Wanneer werd zijn naam veranderd in Abraham. Welke afspraken maakte God met hem. Hoe ging hij daar mee om. Wat kunnen wij van hem leren.
| Sites | Verantwoording | Sitemap |