Home | Meditaties | Open je hart | Jong geleerd | Levende stenen | Bezorgdheid | En kudde
Basishouding
Lucas 10 : 38 t/m 42 (zie de rode letters).

Je kunt de mensen verdelen in Marta's en Maria's. Mensen die spontaan in beweging komen en altijd in de weer zijn met van alles en nog wat (de Marta's), en mensen die de tijd nemen voor overleg en bezinning, en pas daarna, indien nodig, in beweging komen (de Maria's). Met geen van beide is iets mis, met actie niet en met bezinning niet. In relatie met het evangelie is daar toch een kanttekening bij te maken. Dat wordt duidelijk in het bijbelgedeelte dat hier aan de orde is. Dat is leerzaam en daarom is het de moeite waard om de zusters Marta en Maria te volgen.

Toen ze verder trokken ging Hij een dorp in, waar Hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Marta heette. Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar Zijn woorden. Maar Marta werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten.
Marta en Maria waren twee zusters, die samen met hun broer Lazarus in n huis woonden. Op Zijn reis kwam Jezus in hun dorp en werd in hun huis ontvangen. De twee zusters waren heel verschillend, wat in deze verzen duidelijk tot uiting komt. Er staat dat Marta hem gastvrij ontving. Marta is de representante van de beide zusters. Marta was altijd de actieveling, degene die de initiatieven nam. Maria was de rustige zuster. Ze zat aan de voeten van Jezus en luisterde naar wat Hij te zeggen had. Marta was inmiddels al druk aan het zorgen om het haar gasten, onder wie haar Eregast Jezus, naar de zin te maken. Ze was heel anders dan Maria. Terwijl Maria helemaal niets deed, werd Marta helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten.

Ze ging naar Jezus toe en zei: "Heer, kan het U niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen."
De tegenstelling tussen deze zusters kwam tijdens het bezoek van Jezus duidelijk tot uiting. Het kon niet uitblijven dat er bij Marta irritaties zouden ontstaan. Dat kunnen velen van ons goed begrijpen. Marta ging er vanuit dat Jezus haar probleem ook wel zou begrijpen. Ze ging er bovendien vanuit dat Jezus het wel met haar eens zou zijn. Ze riep daarom Zijn hulp in. Naar Jezus zou Maria vast wel luisteren.
De Heer zei tegen haar: "Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar n ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen."
Het liep echter heel anders dan Marta had verwacht. Ze was ervan overtuigd dat Maria in gebreke bleef, door haar niet te helpen met de zorg voor haar gasten. Maar Jezus bleek daar anders over te denken. Hij spoorde Marta aan tot zelfonderzoek. Jezus liet Marta zien dat Maria er juist goed aan deed om aan Zijn voeten te zitten en naar Hem te luisteren. Marta was z druk, dat ze geen tijd meer had om naar Jezus te luisteren. Bij Marta werden de middelen belangrijker dan het doel. Ze gooide het Kind met het badwater weg. En dat had ze niet in de gaten. Jezus zei niet dat Marta er fout aan deed om te zorgen, maar dat ze het belangrijkste daardoor vergat. Hoe herkenbaar is dit ook voor ons.

We kunnen de christenen verdelen in Marta's en Maria's. Vele christenen zijn Marta's: actief in de dienst van de Heer. Evangelisatiewerk, jeugdwerk, kerkewerk, pastoraat, enz. Natuurlijk is het goed om te werken met de gaven die je hebt gekregen. Maar daar kun je z druk mee zijn dat er geen tijd meer overblijft om naar Jezus te luisteren. Om rustig aan Zijn voeten te zitten, zoals Maria. Om naar Hem te luisteren en om Hem te aanbidden. En dat moet toch het belangrijkste in ons leven zijn. Maar bovendien kan er geen zegen rusten op onze activiteiten als deze niet zijn gebaseerd op een levende relatie met onze Heer. Bidden en bijbellezen zijn daarom voor een christen onmisbaar, nodig om een levende relatie met onze Heiland te onderhouden. Hij is onze grote Inspirator.

Onze activiteiten moeten voortkomen uit het leven met Hem. Hoe kunnen wij anderen bij Hem brengen als wij zelf niet gaan? Daarom is het nodig om dagelijks een "stille tijd" te hebben, voor bidden en bijbellezen. Laat deze tijd nooit verdringen door wat dan ook. Zonder koersbepaling kun je niet van wal steken. Houd bij voorkeur je stille tijd 's morgens vroeg. Dan ben je nog fris en zijn je gedachten nog niet overspoeld met alles wat de dag te bieden heeft. Daar kan veel zegen op rusten. Jezus hield van Marta en Maria evenveel. Toch wijst Hij ons de weg: wees een Maria!
| Sites | Verantwoording | Sitemap |