Home | Meditaties | Basishouding | Open je hart | Jong geleerd | Levende stenen | En kudde
Bezorgdheid
Mattes 6 : 25 t/m 34 (zie de rode letters).

Ieder mens heeft zijn eigen zorgen. In onze westerse wereld heeft dat meestal geen betrekking op eten en drinken. Dwz. we zitten er niet over in f we wel eten en drinken zullen hebben, hooguit wt we zullen eten en drinken. Veel mensen maken zich wel druk over hun uiterlijk: figuur, kleding, verzorging. Zo maken we ons misschien onbewust zorgen over veel dingen die niet echt van belang zijn om te kunnen leven. En we maken ons zorgen over belangrijke dingen, zoals ons werk, onze gezondheid enz. Dit bijbelgedeelte wijst ons christenen de weg hoe wij met onze kleine en grote zorgen om moeten gaan. We zullen dit gedeelte nader bekijken om te zien wat het ons heeft te zeggen.

Daarom zeg Ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding?
Het gaat hier om reele zorgen voor de mensen van die tijd. Primaire levensbehoeften. Jezus zegt hier: maak je geen zorgen om deze dingen, die nodig zijn om te kunnen leven, maar maak je zorgen over het leven zelf. Wat Hij daarmee bedoelt wordt later duidelijk. Het leven is belangrijker dan de levensbehoeften. Het is gemakkelijk om tegen iemand te zeggen: maak je geen zorgen. Bovendien helpt dat meestal niet, want zorgen maken zit vaak in de aard van de persoon. Jezus roept hier vragen op, reden om door te lezen.

Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader Die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?
De vogels krijgen hun eten en drinken van onze hemelse Vader. Zij werken daar niet voor en maken zich daar ook niet zo druk over als wij mensen doen. Dat hoeft ook niet omdat God voor hen zorgt. En aangezien wij voor God nog veel belangrijker zijn dan die vogels, en kunnen rekenen op Zijn zorg voor ons, waarom zouden wij ons dan zorgen maken? Uiteraard is het niet zo dat wij hier van onze verantwoordelijkheid worden ontslagen, om in ons eigen onderhoud te voorzien. Maar alle overbodige zorg, die op zich niets helpt, wordt hier aan de kaak gesteld.

Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar n el aan zijn levensduur toevoegen?
Jezus laat hier zien dat overbodige bezorgdheid niets helpt. Je vindt dat je te klein bent. Je kunt je daar heel druk over maken, maar daar word je niet groter van. Opnieuw laat Jezus hier zien dat wij ook in dat opzicht afhankelijk zijn van God, de Schepper, die ons heeft gemaakt zoals Hij vindt dat wij moeten zijn. God heeft ons naar Zijn beeld geschapen en vindt dat het zo goed is. Zou dat voor ons niet reden genoeg zijn om met ons eigen figuur, uiterlijk e.d. tevreden te zijn? De belangrijkste Persoon in ons leven vindt ons mooi zoals we zijn, wat wil je dan nog meer?

En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen.
Jezus weet ook dat het gemakkelijk is om tegen iemand te zeggen: maak je geen zorgen, maar dat dat niet zomaar helpt. Daarom komt Hij er hier weer op terug en gaat nog een stapje verder. Dit keer verwijst Hij naar de prachtige lelies, die net als de vogels niet hoeven te werken om in hun onderhoud te kunnen voorzien.

Dan volgt er een onverwachtse wending. Jezus zegt hier niet dat wij belangrijker zijn dan die lelies (wat op zich waar is), maar dat de lelies mooier zijn dan Salomo in al zijn luister. Jezus zegt hier dat wij onze zorgen bij God moeten brengen, omdat Hij veel beter voor ons kan zorgen dan wijzelf. Je doet jezelf tekort als je jouw bezorgdheid bij je houdt en niet met God deelt. We krijgen nu dus antwoord op de vraag, wat we dan wel moeten doen als we ons geen zorgen meer moeten maken.

Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal Hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen?
Jezus gaat naar het einde van Zijn betoog over de bezorgdheid, en gebruikt opnieuw een ander voorbeeld. Na de vogels en de lelies is nu het groen, het gras aan de beurt. Kunnen we vogels en lelies nog bewonderen, omdat ze zo mooi zijn, gras is gewoon gras. Gras is vooral kwantitatief en niet kwalitatief aanwezig.

Stel je voor, dat er geen gras en aanverwante gewassen zouden zijn. Wat zou de aarde dan kaal en somber zijn! Om maar iets te noemen. Maar los daarvan, we moeten meer ons uitgangspunt gaan nemen in het feit dat (ook) gras van God komt.
De dingen die God maakt zijn altijd heel goed, zelfs al kunnen wij dat niet helemaal overzien. En Hij zal ons met veel meer zorg kleden dan dat Hij het gras bekleedt, zegt Jezus. En wat God voor ons doet is altijd beter dan wat wijzelf zouden kunnen bereiken.

Ok, dat hebben we hiervoor allemaal al gezien, maar nu voegt Jezus daar nog een woord aan toe: kleingelovigen. En daarmee geeft Hij aan dat het ons moeite kost om dit allemaal in praktijk te brengen. We geloven wel dat we ons geen zorgen moeten maken, maar om het dan ook daadwerkelijk niet te doen, dat is onze moeite. Ons geloof staat nog in de kinderschoenen, zolang we de stap naar God toe nog niet hebben gezet. Het is nog teveel de kennis, en te weinig de ervaring van het leven met God. We geloven van harte dat God Zijn hand naar ons heeft uitgestrekt, maar we hebben die hand nog niet durven vastgrijpen.

Vraag je dus niet bezorgd af: Wat zullen we eten? of: Wat zullen we drinken? of: Waarmee zullen we ons kleden? dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben.
Dan trekt Jezus de conclusie, dat we ons maar niet bezorgd moeten maken over ons eten, drinken en kleding. En dat is nu een uitnodiging om het ook daadwerkelijk te doen. Leg door gebed de zorg voor alles wat je bezighoudt op Zijn schouders. En rust dan in het feit dat er geen beter adres is om je zorgen neer te leggen. Zonder de verantwoordelijkheid van je af te schuiven, blijf je verder werken aan de dingen die je bezighouden. Maar in de stellige wetenschap dat God Zelf je helpt om er het beste van te maken. En dan komt het altijd goed. Vraag God om je zorgen aan Hem over te kunnen laten, zonder ze te vergeten.

Gebukt gaan onder zorgen hoort niet bij christenen, zegt Jezus. Dat is iets voor de heidenen. "Heidenen" is tegenwoordig een scheldwoord, maar betekent eenvoudig: mensen die zonder God leven. Zij kunnen hun zorgen niet aan een god overdragen en dragen dus zelf hun zorgen. Wij hebben wel een God die onze zorgen kan en wil dragen en Hij weet dat wij dit ook nodig hebben.

Zoek liever eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.
En dan komt Jezus bij de kern van Zijn betoog. Dit is de sleutel om het kleingeloof achter ons te kunnen laten. Hij vertelt ons hoe de relatie, de omgang met God werkt. Als wij ons inzetten voor het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, zorgt God ondertussen voor ons. In plaats van ons bezig te houden met de dingen waarover wij ons zorgen maken (eten, drinken, kleding), leert Jezus ons hier dat wij niet voor onszelf leven maar voor Hem.

En daarom moeten we Zijn Koninkrijk voorrang geven: bidden, bijbellezen, bevorderen van de verkondiging en verbreiding van Zijn Woord, werken met onze geestelijke gaven, gemeenteopbouw, zorg voor onze naasten, enz. Als we onze eigen zorgen in ogenschouw nemen, komen we aan Gods dingen niet toe. Maar het moet dus precies omgedraaid: wij moeten Zijn Koninkrijk zoeken, bevorderen, en dan zal God ondertussen onze zorgen en levensbehoeften Zich ter harte nemen. Want in een goede relatie staat de Ander altijd voorop.

Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.
Dit vers lijkt op mosterd na de maaltijd. Toch is dat niet zo, want terwijl de zorg voor eten, drinken en kleding gericht is op de dag van vandaag, zijn de zorgen voor morgen, volgend jaar e.d. van ernstiger aard. Heb ik volgend jaar nog werk, hoelang leef ik nog met deze ziekte, leiden deze politieke spanningen tot oorlog, wat gebeurt er als die misdadiger weer vrij komt, enz.

Jezus roept ons op om de lange-termijn-zorgen ook voor God neer te leggen. Bekijk het maar per dag, zegt Hij. Zoals je vandaag al je noden en zorgen aan Hem mag overdragen, zoals hierboven beschreven, mag je dat morgen ook weer doen. Zo vallen daar alle zorgen onder. Tevens leert Hij ons dat het zoeken van Gods Koninkrijk geen eenmalige actie is, maar dat ons hele leven daarvan doortrokken moet zijn.

Elke dag ontvangen wij van God en mogen wij weer aan Hem opdragen wat ons bezighoudt. Leven bij de dag is leven in afhankelijkheid van God. Hij neemt onze verantwoordelijkheid niet weg, dus wij moeten wel plannen maken, studeren, solliciteren enz. Maar leg de dagelijkse zorg voor al deze dingen wel in Zijn hand. Dankzij Jezus hebben wij een hemelse Vader, Die Zijn kinderen nooit in de kou laat staan.
| Sites | Verantwoording | Sitemap |