Home | Memootjes | Leesbaar schrijven | Schaam je niet | Vakantietijd | Een nieuw jaar | Evangelisatie | Geknakt | Oud nieuws
De open deur
U kent dat wel. Je komt binnen door de deur, maar je bent iets vergeten. Je draait je om, om direct weer door de deur naar buiten te gaan. Maar intussen had één van de huisgenoten ongemerkt de deur achter je dichtgedaan. In plaats van door de deuropening naar buiten te stappen knal je tegen de deur aan. Boem! Auw! Je kijkt in de spiegel en ziet het resultaat van de ontmoeting met de deur op je voorhoofd staan.

Deuren. Het leven zit vol met deuren. Sommige deuren gaan voor je open en anderen blijven dicht. Ik heb het nu inmiddels niet meer over houten deuren. Soms gaat er een deur open als er zich een buitenkansje voordoet, of een meevaller je deel wordt. Vaak een kwestie van: op het juiste moment op de juiste plaats zijn. Bijvoorbeeld, je wilt carrière maken en de plek “boven” je komt ineens vrij. Soms sluit zich onverwachts een deur, wat we dan een tegenvaller noemen.

Ja, het leven zit vol met deuren en het is zaak om de geopende deuren op te zoeken. En om te proberen de dichte deuren open te maken. Maar je bent christen, volgeling van Jezus. Waarom zou je Hem niet om hulp vragen? Hij is veel sterker en machtiger dan wij.
Laten wij daarom bidden of Hij voor geopende deuren wil zorgen. Maar wát voor deuren moeten dat zijn? Ik denk dat het deuren moeten zijn, die de weg vrij maken naar het dienen van God. En dan denk ik allereerst aan de leiding die God aan ons leven geven kan, in de dingen van elke dag.

Maar daarnaast moeten we natuurlijk ook bidden of God deuren wil openen voor de verkondiging van het evangelie in de wereld, dichtbij en ver weg. In Kolossenzen 4 : 3 staat het zo: En bid dan ook voor ons, dat God deuren voor ons opent om het mysterie van Christus te verkondigen. Want we willen graag iedereen laten kennismaken met Hem, Die heeft gezegd: Ik ben de Deur: wanneer iemand door Mij binnenkomt zal hij gered worden (Johannes 10 : 9a). En die Deur zit nooit dicht. Want onze Heiland is gastvrij, uitnodigend, en wil niets liever dan dat alle mensen zich bekeren, zich omkeren naar Hem, en door Hem binnengaan en behouden worden.

Bidden dus. Laten wij ervoor bidden dat veel mensen de Deur zullen mogen vinden en door Hem binnen zullen gaan.
| Sites | Verantwoording | Sitemap |