Home | Memootjes | Leesbaar schrijven | Schaam je niet | Vakantietijd | De open deur | Evangelisatie | Geknakt | Oud nieuws
Een nieuw jaar
Een nieuw jaar is aangebroken. Altijd weer een gedenkwaardig moment. Reden voor u en mij om terug te kijken. Wat ging er goed en wat niet? Wat hebben we verkeerd gedaan en moet de volgende keer anders? Eén ding is zeker: we hebben veel gekregen om dankbaar voor te zijn. En als we vooruit kijken dan vragen we ons af: wat zijn onze plannen voor het nieuwe jaar? Gewoon doorgaan of moet het anders? En natuurlijk ook: hoe zorgen we ervoor dat ons doel, anderen te winnen voor Christus, ons helder voor ogen blijft staan?

Een nieuw jaar met de nadruk op ”nieuw”. Dat doet denken aan het vernieuwende karakter van Jezus’ optreden op aarde. Immers, Hij was het Die zei dat jonge wijn in nieuwe zakken moet worden gedaan. En dat een lap op een nieuw kledingstuk moet worden gezet. En dat de gelovigen in nieuwe tongen zullen spreken. En dat de beker na de maaltijd het nieuwe verbond is in Zijn bloed. Toen Hij stierf werd Hij in een nieuw graf gelegd. Maar daarvóór had Hij gezegd dat Hij de wijn met ons nieuw zal drinken in het Koninkrijk van Zijn Vader. En Hij gaf ons een nieuw gebod, nl. om elkaar lief te hebben, zoals Hij ons liefheeft. En, zei Hij, Ik maak alle dingen nieuw. Want eens zal het nieuwe Jeruzalem uit de hemel neerdalen.
Een nieuw jaar, ook om evangeliserend bezig te zijn. Want het vernieuwende werk van Jezus is het beste nieuws voor de wereld. De wereld schreeuwt om vernieuwing en heling. Maar de wereld lijkt ten onder te gaan aan afbraak, verval en dood. Er is geen toekomstperspectief onder de zon. Maar God laat zien in Zijn Woord dat Hij in Jezus een nieuw begin wil maken met iedereen die gelooft. Dat vernieuwende evangelie mogen wij als christenen (helpen) uitdragen in het nieuwe jaar. Ieder op zijn eigen manier. Daar hebben wij nieuwe energie voor nodig, die Hij wil geven.

Daar is gebed voor nodig, om gewoon je werk te kunnen doen, om vernieuwend bezig te zijn. Om het nieuwe jaar te beginnen, niet in eigen kracht, maar onder de zegen van God. Zo alleen kan het voor u en voor mij worden: een gelukkig nieuw jaar.
| Sites | Verantwoording | Sitemap |