Home | Memootjes | Leesbaar schrijven | Schaam je niet | Vakantietijd | Een nieuw jaar | De open deur | Geknakt | Oud nieuws
Evangelisatie
Voor sommige mensen is “evangelisatie” een vaag begrip. Zij hebben wel houvast aan begrippen als “kerk”, “zending”, “liturgie” e.d. Dat zijn concreet aanwijsbare dingen. Maar “evangelisatie” is een beetje abstract, ongrijpbaar. Wat bedoelen we daar nu mee? Evangelisatie is te omschrijven als “het overbrengen van een vreugdevolle boodschap”. Voor ons als christenen is die boodschap: Gods liefde voor deze wereld, zoals Hij die in de loop van de geschiedenis aan de mensheid heeft geopenbaard, met als hoogtepunt: de opoffering van Zijn Zoon Jezus Christus, om ons te kunnen redden.

Deze definitie van evangelisatie betekent, dat ook de wekelijkse prediking in de kerk daaronder valt. Sommigen beseffen het niet, maar evangelisatie is een onderwerp waar elk christen mee te maken heeft. In de loop van de nieuw-testamentische geschiedenis is evangelisatie ingeperkt tot een opdracht van de Heer om het evangelie te verkondigen aan hen die “buiten” zijn, om hen op te roepen tot geloof en bekering of tot terugkeer. Maar zij die “binnen” zijn moeten ook steeds opnieuw worden opgeroepen tot geloof en bekering.
Om te voorkómen dat wij onze eerst liefde, de liefde van weleer, gaan verzaken: Openbaring 2 : 4: Maar dit heb Ik tegen u: u hebt de liefde van weleer opgegeven. Om te voorkómen dat wij onverschillig worden: Openbaring 3 : 15: Ik weet wat u doet, hoe u niet koud bent en niet warm. Was u maar koud of warm.

Maar nu toch nog even over "buiten". Elk woord en elke daad, waardoor iemand op het spoor van Christus kan worden gezet, is evangelisatie. Christenen die verrukt zijn over de unieke redding die hen ten deel is gevallen, zullen deze boodschap niet onder stoelen of banken steken. Zij spreken erover en zijn opgetogen. Ze maken hun kennissen, hun buren en collega’s deelgenoot van hun blijdschap. Ik hoop dat u zichzelf daarin herkent. Zo zijn we allemaal op onze eigen manier met evangelisatie bezig.

Christenen vormen samen een gemeente. Als gemeente hebben wij een vreugdevolle boodschap voor de wereld. Door allerlei activiteiten proberen wij die boodschap bekend te maken. Door gebed vragen wij Gods zegen over die activiteiten. Werkt en bidt u ook mee?
| Sites | Verantwoording | Sitemap |