Home | Kerstfeest | Goede Vrijdag | Paasfeest | Hemelvaartsdag | Pinksterfeest
Feestdagen
De Bijbel is een boek waarin God Zichzelf aan de mensheid openbaart. God openbaart Zich aan de mens voorzover wij iets van Hem kunnen begrijpen. En Hij openbaart Zich in zodanige mate dat wij voldoende van Hem weten: Wie Hij is, Zijn grootheid, Zijn schepping, Zijn omgang met de mensen, enz. Als mens zullen wij God nooit geheel leren kennen, daarvoor zijn wij mensen veel te beperkt.

In de loop van de aardse geschiedenis zien we God handelend optreden, waarbij Hij Zijn beloften waarmaakt. De gedenkwaardige gebeurtenissen die in de tijd plaatsvonden vieren wij als de christelijke feestdagen. De stof die in dit hoofdstuk behandeld wordt komt ook voor in de andere hoofdstukken, echter hier ligt de nadruk op deze gebeurtenissen.
Wij moeten altijd voor ogen houden dat de beschrijving van Gods handelen en van de christelijke feestdagen slechts een beperkte indruk kan geven van Wie Hij is en wat Hij doet.

De feestdagen beschrijven geen vrijblijvend stukje geschiedenis. Integendeel, alles heeft direct betrekking op ons. Het raakt ons en vraagt van ons geloof. Het laat ons zien dat God ons niet laat zitten, maar dat Hij ons uitzicht geeft in ons soms grauwe bestaan. Met alles wat er gebeurd is heeft Hij ons, jou en mij, op het oog. Ook de feestdagen verkondigen een hoopvolle, persoonlijke boodschap. Leg die niet naast je neer, want de tijd tikt door.
| Sites | Verantwoording | Sitemap |