Home | Geloven | De rol van Jezus | Wat kan ik ermee
Geloof en de Bijbel
Er moet toch wel iets zijn
Er zijn mensen die zeggen dat ze niet in het bestaan van een God geloven. Maar de meeste mensen op deze aarde doen dat wel. Een aantal van hen zegt: "Er moet toch wel iets zijn....". Ze komen tot die overtuiging als ze zien dat er, ondanks alle ellende in deze wereld, toch ook heel veel mooie dingen zijn. En dat is natuurlijk ook zo. Denk maar eens aan het heelal, met zon, maan en sterren, of aan de natuur: de bloemenwereld, de dierenwereld enz.

Geloven, wat levert het op
En toch is het allemaal niet volmaakt. Er gaan veel dingen mis, denk maar eens aan gehandicapte mensen, lichamelijk of verstandelijk. Er gebeuren aardbevingen, er vallen vliegtuigen uit de lucht, en dan heb ik het nog niet eens over oorlogen, terrorisme, enz. En het ergste van alles: we gaan allemaal dood! Wat een vooruitzicht. Maakt dat het leven niet erg betrekkelijk? Zet dat niet een domper op je leven? Laat ik één ding voorop stellen: verdriet en pijn is voor gelovigen en ongelovigen even erg. Maar wat is dan de meerwaarde van dat geloof? Op deze vragen kom ik straks weer terug.

Het begint bij de Bijbel
Als ik het over het geloof heb bedoel ik het christelijk geloof. Het christelijk geloof is het geloof dat de Bijbel ziet als het Woord van God. Ik moet daar eerst iets over vertellen. Alle informatie over God en Zijn plan met deze wereld staat beschreven in de Bijbel. De Bijbel is een groot wonder, een verzameling van tientallen boeken van vele auteurs. Die auteurs hebben duizenden jaren na elkaar geleefd. En toch blijkt de Bijbel een eenheid te zijn. De auteurs spreken elkaar niet tegen, al lijkt dat oppervlakkig gezien soms zo. De Bijbelboeken verwijzen naar elkaar.
Nog meer over de Bijbel
De Bijbel bestaat uit twee delen: het oude testament (OT) en het nieuwe testament (NT). De boeken uit het OT verwijzen veelvuldig naar wat komen gaat, en wat in het NT is beschreven. De boeken van het NT geven veelvuldig aan dat zij de vervulling zijn van wat in het OT werd voorzegd. De Bijbel kent één hoofdrolspeler, die er aan het begin al was en aan het eind ook nog is, en de regie blijkt te hebben over de hele geschiedenis, zoals die in de Bijbel wordt beschreven. Die hoofdrolspeler is Jezus Christus, de Zoon van God.

De Bijbel is geen gewoon boek
Maar waarom zou de Bijbel anders zijn dan een ander boek? Wie zegt dat datgene wat in de Bijbel is beschreven waar is? Deze vragen komen waarschijnlijk bij je op. Daar is heel veel over te zeggen, maar ik probeer het belangrijkste eruit te halen. In de Bijbel wordt beschreven hoe God zelf rechtstreeks met mensen sprak. En dat doet God nog, hoewel Hij daarvoor tegenwoordig voornamelijk de Bijbel gebruikt. Hij kan je aandacht vestigen op een Bijbelgedeelte, een tekst, die op een bepaald moment van groot belang is, bijv. voor het nemen van een beslissing. Maar dat is nog niet alles.

God is de Auteur van de Bijbel
In de Bijbel zelf staat dat God de Auteur is, en de Bijbelschrijvers heeft geïnspireerd om op te schrijven wat er nu staat. Vandaar dat de Bijbel een eenheid kan zijn, en de gehele geschiedenis van de mensheid kan beschrijven. In de Bijbel openbaart God Zichzelf, voorzover dat nodig is om Hem te kunnen volgen en te dienen. Er zullen altijd dingen blijven die wij niet kunnen begrijpen. De Bijbel vraagt vooral om geloof. Daarom dient bijbellezen altijd samen te gaan met bidden. Door te bidden gaat God je ogen openen voor wat er in de Bijbel staat en wat er nu eigenlijk wordt bedoeld.
| Sites | Verantwoording | Sitemap |