Home | Geloof en de Bijbel | De rol van Jezus | Wat kan ik ermee
Geloven
De meeste mensen geloven wel dat er een hogere "macht" is die alles in de hand houdt. Ze zien de prachtige flora en fauna en worden er bij bepaald als er een kindje wordt geboren: toch een groot wonder. Er moet dan toch wel "iets" zijn?

Geloven, betekent dat: aannemen dat er een God is? Of is het meer, een overtuiging wellicht dat Hij er is? Het is zelfs nog meer: de zekerheid dat Hij er is! Die zekerheid kan je deel worden als je ervaart dat God in jouw leven komt.

In dit hoofdstuk gaat het over het christelijk geloof, waarvan de Bijbel ons alles vertelt. Daarbij staan we stil bij onder andere de volgende onderwerpen:
  • Wat is er zo bijzonder aan de Bijbel.
  • Jezus Christus, wel van gehoord, maar wat deed Hij nu echt.
  • Heeft bidden wel zin.
  • Als God bestaat, wil Hij dan iets met mij te maken hebben.
  • Is gewoon goed leven niet voldoende.
  • Er is maar één geloof maar er zijn talloze kerken, hoe zit dat.
God is niet te bewijzen, maar wel te ervaren. Je kunt merken dat Hij er is. Maar geloven blijft het sleutelwoord. Sommige mensen zeggen: ik wil het wel geloven, maar ik kan het niet. God wil geloof geven aan iedereen die Hem zoekt.

Dit hoofdstuk is een soort inleiding op wat in deze website allemaal is beschreven. In dit hoofdstuk "Geloven" wordt beknopt uitgelegd wat het christelijk geloof inhoudt. Wie God is, Wie Jezus Christus is. Hoe wij mensen gered kunnen worden: hoe wij eeuwig geluk kunnen vinden!
| Sites | Verantwoording | Sitemap |