Home | Memootjes | Schaam je niet | Vakantietijd | Een nieuw jaar | De open deur | Evangelisatie | Geknakt | Oud nieuws
Leesbaar schrijven
Mooi schrijven, nee dat heb ik eigenlijk nooit gekund. Op school kreeg ik altijd een onvoldoende voor schrijven. Ik heb links leren schrijven, maar het was nauwelijks te lezen. Later heb ik mijzelf rechts schrijven aangeleerd. Dat leverde een kompleet ander handschrift op, maar helaas even onleesbaar. Zoiets is vervelend. Ik kreeg eens een sollicitatiebrief terug met de mededeling dat deze niet te lezen was. Op andere sollicitaties kreeg ik soms geen reactie terug: was mijn adres ook niet te lezen?

Tegenwoordig hebben we computers. Wat een uitvinding! Vroeger moest een sollicitatiebrief handgeschreven zijn. Men dacht uit het handschrift bepaalde karaktereigenschappen van de sollicitant te kunnen afleiden. Tegenwoordig wordt een handgeschreven sollicitatiebrief direct aan de kant gelegd. Men accepteert alleen nog “computer-handschrift”. Dat is voor mij een uitkomst en niet alleen voor sollicitatiebrieven, die ik overigens niet meer schrijf. Want wat is het moeilijk om een leesbare brief te schrijven als je niet goed leesbaar kunt schrijven!

En dan zegt Paulus tegen ons in 2 Korintiërs 3 : 2,3a dat wij leesbare brieven moeten zijn van onze Heiland, Jezus Christus: U bent zelf onze aanbevelingsbrief, in ons hart geschreven, maar voor iedereen te zien en te lezen. U bent zelf een brief van Christus. Dat klinkt voor mij als iets wat uiterst moeilijk, zo niet onmogelijk is. Wat betekent het dan?
Voor mij dit: als de mensen naar ons kijken, zien ze Wie Jezus is. Dat is nogal wat. Ik heb niet de indruk dat ik daaraan kan voldoen. Aan mij moet te zien zijn dat ik Jezus volg. Maar dat niet alleen: aan mij moet ook te zien zijn hoe God Zijn bedoelingen (met mij) in mij uitwerkt. Aan mij moet te zien zijn hoe groot Gods liefde voor deze wereld is. Aan mij moet te zien zijn hoe God Zijn best doet om mensen te overtuigen van zonde en de noodzaak van bekering. Aan mij……

Gelukkig staat er nog iets bij. 2 Korintiërs 3 : 3: U bent zelf een brief van Christus, door ons opgesteld, niet met inkt geschreven maar met de Geest van de levende God. Dus “mijn” brief wordt niet met inkt geschreven, maar met de Geest van de levende God. Kijk, nu wordt het een ander verhaal. Want wat ik niet kan, dat kan Hij wel. Van elk wankel pasje van mij maakt Hij een stevige stap. Gelukkig, zo wordt het toch nog wat met mij. Ja, Hij wil mij wel gebruiken. Hij gebruikt ons allemaal en schakelt ons in. De “prestaties” zijn niet afhankelijk van ons kunnen. Als het aan ons lag, was elke brief niet- of slecht leesbaar. Maar Hij maakt ze leesbaar door de kracht van de Heilige Geest.

Mijn gebed is dat wij als christenen leesbare brieven mogen zijn, zodat anderen aan ons kunnen zien wie Jezus is. Zodat zij tot overgave aan Hem mogen komen en zelf op hun beurt ook leesbare brieven van Christus zullen worden.
| Sites | Verantwoording | Sitemap |