Home | Basishouding | Open je hart | Jong geleerd | Levende stenen | Bezorgdheid | En kudde
Meditaties
In het hoofdstuk "Meditaties" worden bijbelgedeelten nader belicht. Wat staat er nu precies en wat heeft ons dat te zeggen. De bijbelgedeelten worden niet "theologisch uitputtend" behandeld. De invalshoek is praktisch. En er is altijd wel meer van te zeggen. Niet alle bijbelgedeelten hebben een directe boodschap voor onze manier van leven. In de Bijbel is sprake van geschiedschrijving, profetie, evangelieverkondiging, enz. Als in een bijbelgedeelte bijv. sprake is van geschiedschrijving is er mogelijk geen directe boodschap voor de lezer in te ontdekken, maar het heeft wel zijn betekenis in het grotere geheel. De gevolgtrekkingen uit een bijbelgedeelte zullen voor de n vanzelfsprekend zijn, voor de ander een eye-opener zijn en een derde weinig te zeggen hebben. Dat komt ook omdat bijbellezen allereerst een persoonlijke zaak is. Het wonder van de Bijbel is dat deze voor iedereen dezelfde inhoud heeft maar toch iedereen persoonlijk aanspreekt. Als jij de Bijbel leest spreekt God jou daar mee aan. Het is mooi om dit zelf te ervaren. Toch is de Bijbel ook bedoeld om samen te lezen en te bestuderen. Als in de kerk de Bijbel wordt gelezen en uitgelegd is het op dat moment een boodschap voor de aanwezige gemeenteleden.
| Sites | Verantwoording | Sitemap |