Home | Leesbaar schrijven | Schaam je niet | Vakantietijd | Een nieuw jaar | De open deur | Evangelisatie | Geknakt | Oud nieuws
Memootjes
De memootjes, zoals ze in dit hoofdstuk zijn opgenomen, Zijn korte beschrijvingen van onderwerpen uit het dagelijks leven. Daar zit altijd ook een link in naar (teksten uit) de Bijbel. Soms met een praktische verwijzing naar het dagelijks leven van een christen. Ze hebben niet de bedoeling iets voor te schrijven, maar ze zijn bedoeld als eye-opener.

Christen zijn heeft gevolgen voor je levenshouding. Het betekent dat je soms andere keuzes maakt dan je als niet-christen zou doen. Ook je prioriteiten liggen anders. Memootjes kunnen je helpen herinneren aan dat "andere" leven.
Verschillende memootjes zijn jaren geleden als artikelen opgenomen geweest in een kerkblad en nu, in iets aangepaste vorm, opgenomen in dit hoofdstuk van de website. Er zouden talloze memootjes te bedenken zijn en misschien komen er nog wel wat bij. Daarbij ligt het gevaar op de loer om alles te willen gaan voorschrijven en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Een memootje moet richtinggevend blijven.
| Sites | Verantwoording | Sitemap |