Home | Personen in de Bijbel | Mozes (1) | Mozes (2) | Mozes (3) | Mozes (4) | Mozes (5)
Mozes
De Bijbel over Mozes: Deuteronomium 34: 10 t/m 12: Nooit meer heeft IsraŽl een profeet gekend als Mozes, met wie de Heer zo vertrouwelijk omging. Door zijn toedoen heeft de Heer in Egypte tekenen en wonderen laten zien aan de farao en zijn onderdanen, aan heel zijn land. Van alles wat Mozesí krachtige hand verrichtte en van de daden waarmee hij alom ontzag inboezemde, is heel IsraŽl getuige geweest.

Exodus 3: 9 en 10: (De Heer zei:) de jammerklacht van de IsraŽlieten is tot Mij doorgedrongen en Ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. Daarom stuur Ik jou nu naar de farao: jij moet Mijn volk, de IsraŽlieten, uit Egypte wegleiden.
Exodus 32: 31, 32: Hierop keerde hij (Mozes) terug naar de Heer. ĎAch Heer,í zei hij, Ďdit volk heeft zwaar gezondigd: ze hebben een god van goud gemaakt. Schenk hun vergeving voor die zonde. Wilt U dat niet, schrap mij dan maar uit het boek dat U geschreven hebt.í

Hierboven enkele bekende teksten over Mozes. Wie was Mozes. Hoe is hij opgegroeid. Welke fouten heeft hij gemaakt. Hoe werd hij door God geroepen. Hoe vulde hij zijn leiderschap in. Hoe ging hij om met de tegenstand. Hoe werd hij gehoorzaam. Hoe leidde hij het volk uit Egypte. Hoe ging God met hem om. Hoe was zijn einde. Wat kunnen we van hem leren.
| Sites | Verantwoording | Sitemap |