Home | Het verbond | Dopen | Vrouwen in touw
Overwegingen
Een overweging is iets waar je over na moet denken. Dat moet natuurlijk altijd, maar hier gaat het om dingen waar binnen de christenheid verschil van mening over bestond en nog bestaat. Verschillen die in de geschiedenis ten koste zijn gegaan van de eenheid. Het is heel gemakkelijk om nu te zeggen dat het niet had mogen gebeuren, maar het is altijd moeilijk om met principiŽle verschillen om te gaan. Gelukkig zien we momenteel een beweging van kerken en gemeenten naar elkaar toe. En voorzover dit niet tot kerkelijke eenheid leidt is er wel sprake van toenemende wederzijdse acceptatie en samenwerking. Het is ook niet zo erg dat er verschillen zijn, maar wel dat dit zoveel afstand schept tussen de broeders en zusters van Gods grote gezin. Misschien helpt het als we inzien dat de Bijbel bepaalde ruimtes geeft. De Bijbel schrijft namelijk niet exact voor hoe wij alles moeten invullen en toepassen. De Bijbel geeft ons daarin een eigen verantwoordelijkheid, die elke kerk of gemeente ook zelf mag nemen.

Daarnaast schieten wij zelf tekort in het goed kunnen interpreteren van wat de Bijbel ons te zeggen heeft. Dat moet ons voorzichtig maken in het beoordelen van andere standpunten. Misschien is het goed om bepaalde opvattingen gewoon naast elkaar te laten bestaan, tot er meer licht aan de horizon verschijnt. En nemen we ergens een standpunt over in, dan moeten we open blijven staan voor andere argumenten.
| Sites | Verantwoording | Sitemap |