Home | Personen in de Bijbel | Paulus (1) | Paulus (2) | Paulus (3) | Paulus (4) | Paulus (5) | Paulus (6) | Paulus (7)
Paulus
De Bijbel over Paulus: Handelingen 9: 3-6: Toen hij onderweg was en Damascus naderde, werd hij plotseling omstraald door een licht uit de hemel. Hij viel op de grond en hoorde een stem tegen hem zeggen: ‘Saul, Saul, waarom vervolg je Mij?’ Hij vroeg: ‘Wie bent U, Heer?’ Het antwoord was: ‘Ik ben Jezus, die jij vervolgt. Maar sta nu op en ga de stad in, daar zal je gezegd worden wat je moet doen.’

Handelingen 16: 9,10: Daar kreeg Paulus ’s nachts een visioen, waarin een man uit Macedonië hem toeriep: ‘Steek over naar Macedonië en kom ons te hulp!’ Toen Paulus dit visioen had gezien, wilden we meteen naar Macedonië vertrekken, omdat we eruit opmaakten dat God ons geroepen had om aan de mensen daar het evangelie te verkondigen.
Handelingen 23: 11: Die nacht kwam de Heer bij Paulus en zei: ‘Houd moed! Want zoals je in Jeruzalem getuigenis van Mij hebt afgelegd, zo moet je ook in Rome van Mij getuigen.’

Handelingen 28: 23,24: Ze maakten een afspraak en kwamen op de vastgestelde dag in grote getale naar hem toe. Van de ochtend tot de avond legde Paulus getuigenis af en sprak hij uitvoerig met hen over het koninkrijk van God, terwijl hij hen op grond van de Wet van Mozes en de Profeten voor Jezus probeerde te winnen. Sommigen lieten zich overtuigen door zijn woorden, maar anderen bleven ongelovig.

Hierboven enkele bekende teksten over Paulus. Wie was Paulus. Hoe is hij door God geroepen. Hoe heeft hij zijn roeping vervuld. Wat heeft hij allemaal doorstaan. Wat is zijn betekenis voor de verbreiding van het evangelie.
| Sites | Verantwoording | Sitemap |