Home | Abram | Mozes | David | Paulus
Personen in de Bijbel
God schakelt in de loop van de geschiedenis steeds mensen in om Zijn heilsplan uit te voeren. In het oude testament staan veel verhalen van mensen die door God zijn ingeschakeld, en hun taken met vallen en opstaan hebben uitgevoerd. Dat waren aardsvaders, profeten, koningen, priesters, enz. In het oude testament lag de nadruk op de vervulling van Gods beloften om de mensheid te redden. In het nieuwe testament worden ook mensen ingeschakeld, zoals de discipelen, maar ook zendelingen en profeten. In het nieuwe testament ligt de nadruk op de verkondiging van het evangelie van Christus.

In de Bijbel kun je lezen hoe God met deze personen een eigen weg is gegaan. Ze werden geroepen om in Zijn dienst te staan. Hun rijkelijk beschreven geschiedenis is in de Bijbel terug te vinden.
Wij kijken onwillekeurig op naar deze personen vanwege de eervolle maar vaak ook moeilijke taken die zij volbracht hebben. We moeten echter niet vergeten dat ook zij gewoon mensen waren van vlees en bloed, die van God net zo afhankelijk waren als wij dat zijn. Hun verhalen staan niet voor niets in de Bijbel. Het laat ons zien hoe deze mensen invulling hebben gegeven aan hun geloof, aan hun roeping. We kunnen leren van hun twijfels en hun fouten. Hun geloofsdaden zijn ons ten voorbeeld.

In de beschrijving van deze personen komt een aantal aspecten naar voren. De beschrijving is niet alles omvattend: kenmerkende punten zijn er uitgelicht. Hoe werden deze personen geroepen of ingeschakeld? Hoe hebben ze deze roeping vervuld? Welke betekenis hebben ze gehad voor de uitvoering van Gods plannen met Zijn volk en met deze wereld? Wat kunnen wij leren van de wijze waarop zij hun weg zijn gegaan?
| Sites | Verantwoording | Sitemap |