Home | Memootjes | Leesbaar schrijven | Vakantietijd | Een nieuw jaar | De open deur | Evangelisatie | Geknakt | Oud nieuws
Schaam je niet
Voor dit evangelie schaam ik mij niet, zegt Paulus in Romeinen 1 : 16. En waarom zou hij ook? Want het evangelie is Gods reddende kracht voor allen die geloven zegt hij in hetzelfde vers. Niet iets om je voor te schamen. Integendeel, je zou willen dat iedereen dat evangelie hoort, en dat velen zich naar dat geloof uitstrekken. En waar het hart vol van is loopt de mond van over. Het spreken over het evangelie zou haast als vanzelf moeten gaan.

En toch valt dat in de praktijk nogal eens tegen. Er is vaak sprake van valse schaamte. Hoe komt dat? Feit is, dat veel christenen aardig goed kunnen verbergen dat ze christen zijn. Het reddingsplan van God wordt daarom wel eens het best bewaarde geheim van Nederland genoemd. Als alle christenen vrijmoedig over hun geloof zouden spreken, zou ons land er dan niet heel anders uitzien?

Wat dat betreft kunnen wij nog veel leren van de moslims, die heel gemakkelijk de naam van God aanroepen. Als er ergens in de wereld een aanslag wordt gepleegd, zie je op de TV dat moslims openlijk hun ellende uitschreeuwen en Allah om hulp roepen. Nou zijn dat vaak bijzondere situaties, maar ook in het gewone leven hier in Nederland zie ik dat moslims heel gemakkelijk voor hun geloof uitkomen. Wij zijn dat als christenen langzaam kwijtgeraakt en dat is een slechte zaak.
Ook in de politiek zie je dat de "C" van christelijk langzaam verdwijnt. Daar waar hij nog officieel in de papieren staat is de betekenis vervlakt of verdwenen. Was het christenzijn vroeger leidend voor de politieke stellingnames, tegenwoordig is het alleen om aan te geven in welke politieke hoek je thuishoort: links, rechts of in het midden. Ik besef dat ik nu niet aan iedereen en aan alle partijen recht doe, maar ik geef alleen de tendens aan. Hopelijk komt er een einde aan deze vervlakking. De honger naar het evangelie is er nog steeds, ook in ons land. De geestelijke voedselbank moet daarom goed gevuld en zichtbaar zijn.

Waarom missen velen dan die vrijmoedigheid om voor het geloof uit te komen? Ik denk dat naarmate wij meer bezig zijn met de dingen van God, wij ook meer vervuld raken van Zijn almacht en grote liefde voor ons. Daarom is het nodig te investeren in je persoonlijke relatie met God, door bidden en bijbellezen. Zet de TV eens een avondje uit en pak je Bijbel, ga daar dan eens voor zitten. Moeilijk, ja de eerste keer zeker. Maar vouw dan ook je handen en vraag God om rust, concentratie en toewijding, en of Hij je ogen wil openen voor wat je leest. Als je zo bezig bent zal dat uiteindelijk tot zegen zijn van jezelf en anderen. Want je raakt steeds meer overweldigd door Gods genade, geduld en liefde voor jou. En waar het hart vol van is……
| Sites | Verantwoording | Sitemap |