Home
Sites

www.aanbidding.net
Site over geloof en aanbidding, omdat "het tijd wordt dat mensen een plek kunnen vinden waar het helder is dat God alle eer toekomt en waar je gestimuleerd wordt om Hem te aanbidden, met je stem en met je daden.

www.agape.nl
Interkerkelijke organisatie voor evangelisatie, actief in scholing, in werk onder jongeren en studenten, zendingsprojecten, materiaal, enz. Levert de cursus Aanstekelijk christen (om te leren getuigen van je geloof).

www.alpha-cursus.nl
Informatie over de populaire Alpha-cursus. Cursus kan worden getypeerd als: een kennismaking met het christelijk geloof. Zeer geschikt als basiscursus.

www.berea.net/gic/index.html
Informatie over de bijbelcursus Groeien in Christus (voor gevorderden).

www.debijbel.nl/start
De bijbel op internet. Verschillende vertalingen met zoekmogelijkheden.

www.jongenvrij.nl
Site met korte bijbelstudies over relevante onderwerpen, zoals: uitgaan, sex, stoppen met zondigen, enz.

www.keesvanbaardewijk.nl
Onderwerpen, gedichten, recenties, actualiteiten, nieuws uit de christelijke wereld en de weblog-artikelen van Kees van Baardewijk.

www.medema.nl
Verwijzing naar christelijke boeken en bijeenkomsten.

www.tabernakelkerk.nl
Site over de Nederlands Gereformeerde Kerk van Apeldoorn, waar mijn vrouw en ik lid van zijn.

www.ngk.nl
Site over de Nederlands Gereformeerde Kerken; onstaan, organisatie, e.d.

www.oneway.nl
Site met informatie over christelijke bijeenkomsten en christenen in het nieuws.

www.waaromjezus.nl
informatie over de basiscursus Waarom Jezus?

www.yfc.nl
Jongerenorganisatie die continue ontspannende en confronterende activiteiten organiseert. Wil jongeren duidelijk maken dat het christelijk geloof hen veel te bieden heeft.

www.zoektocht.net
Uitleg over het bestaan van God en Jezus Christus en hoe vrede met God kan worden verkregen.
| Sites | Verantwoording | Sitemap |