Home | Het liefdesgebod | Bidden helpt | Getuigen | Jeugd en geloof | Van sabbat naar zondag
Thema's
Als je gelooft heeft dat gevolgen voor de manier waarop je leeft. Je leven richt zich dan op God. De Bijbel geeft inzicht in hoe je leven er dan uit kan komen te zien. Maar je vindt in de Bijbel niet alle vragen letterlijk beantwoord. Het is dan zaak om God te leren kennen en zo te weten wat Hij wel en niet van je vraagt. Dan kom je ook een aantal vragen tegen, zoals:
  • Wat heeft liefde met het houden van geboden te maken.
  • Wat zijn de juiste accenten in de christelijke opvoeding.
  • Jongeren in de gemeente: hoe ga je met hen om.
  • Bidden: wat is het precies en waarom is dat zo belangrijk.
  • Wij zijn getuigen van Christus. Hoe zit dat en hoe moeten wij dan getuigen.
Als je je leven wilt leiden vanuit je geloof in God, dan kom je veel vragen tegen. Het zijn kruispunten, waarvoor je moet kiezen welke weg je inslaat. Dat is nog niet altijd eenvoudig. De vraag, hoe je als christen moet leven, is een uitdaging. Een uitdaging die je kunt aangaan, samen met Hem. Want Hij helpt je erbij.

In dit hoofdstuk wordt gepoogd om op een aantal vragen antwoorden te geven.
| Sites | Verantwoording | Sitemap |