Home | God is groot | Onze zonden | Uitzicht uit het dode dal | Jezus de Redder | Jezus volgen | De Bijbel | De Heilige Geest | Gaven van de Geest
Tussen God en ons
God is groot, want Hij heeft de wereld gemaakt, het heelal, de planeten, de melkwegstelsels, de sterren, de zon, enz. Hij heeft de aarde gemaakt en ons mensen daarop een plaats gegeven. Hij heeft de aarde leefbaar gemaakt. Leefbaar: een klein woordje dat ons wijst op het wonder van het leven zelf. Het leven komt ook van God, want niets of niemand leeft van zichzelf. God is groot, Hij staat ver boven ons en toch wil God een vriend van de mensen zijn, hoe kan dat.

In dit hoofdstuk komen vele vragen aan de orde, zoals:
  • Wat zijn zonden eigenlijk.
  • Hoe zit het nu precies met Jezus.
  • Gods liefde voor de wereld: wat houdt het in.
  • De Bijbel is het Woord van God: hoe kan dat.
  • Hoe moet je de Bijbel lezen.
  • Wie is de Heilige Geest.
  • Hoe zit het met de zogenoemde DrieŽenheid.
Vragen, vragen en nog eens vragen. En dat is te begrijpen. In het begin worden er meer vragen opgeroepen dan er kunnen worden beantwoord. Het is voor een mens ook allemaal niet logisch. Dat er een God is die met ons mensen om wil gaan. En die van ons ook iets vraagt, nl. geloof. Geloof in het feit dat wij van Hem afhankelijk zijn.

In dit hoofdstuk wordt op deze en andere onderwerpen ingegaan.
| Sites | Verantwoording | Sitemap |