Home | Memootjes | Leesbaar schrijven | Schaam je niet | Een nieuw jaar | De open deur | Evangelisatie | Geknakt | Oud nieuws
Vakantietijd
Vakantietijd. Een heerlijke tijd. Voor veel mensen het signaal om het wat rustiger aan te gaan doen. Lekker weer, weinig vergaderingen. s Avonds barbequen in de tuin. Depressieve gevoelens worden door de zonnestralen verdreven. Voor velen de kans om er een paar weken tussenuit te gaan. Voor de meeste mensen ook de mooiste tijd van het jaar. Die tijd kondigt zich na Pasen al aan, als de dagen langer worden. De animo voor allerlei activiteiten begint langzaam af te nemen. En mag het ook? Als je het hele seizoen druk geweest bent? Dan is het toch heerlijk om naar een lagere versnelling over te schakelen? Even afstand te nemen van je dagelijkse bezigheden?

Vakantietijd. Ook een bezinningstijd.
  • Wat gaan we anders doen het komende seizoen?
  • Hoe moeten we met een bepaalde situatie omgaan?
  • Wat doen we met die moeilijke keuze waar we voor staan?
Bij deze vragen zou een christen eigenlijk Gods hulp in moeten roepen. Is Hij het niet die ons de juiste weg kan wijzen? Ja, en daarom is de vakantietijd bij uitstek geschikt om meer aandacht te besteden aan je relatie met je Hemelse Vader.
Bijbellezen en bidden kunnen je dan helpen bij de vragen die in een rustige periode vaak bovenkomen. Kunnen je ook de energie teruggeven die je in het afgelopen seizoen hebt verbrand. Kunnen je weer motiveren om voor je geloof te gn.

Want er is ng iets dat heel belangrijk is. We hebben als christenen de taak om aan onze naasten te laten zien dat we christenen zijn. Onze naasten, dat zijn de mensen om ons heen. Zij moeten aan ons kunnen zien dat er een hoger doel is om na te streven. In Mattes 5 : 16 staat dat zo: Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Een heldere opdracht.

Vakantietijd. Om na te denken over vragen als: hoe ben ik christen in deze wereld? Wat hft de wereld aan mij als christen? Hoe kan ik met mijn geestelijke gaven dienstbaar zijn aan de gemeente en aan de mensen om mij heen? Dan kunnen er zomaar goede voornemens ontstaan, die hopelijk geen voornemens blijven. Want als wij niet laten zien, dat er meer is tussen hemel en aarde dan wat je zo kunt waarnemen, wie doet dat dan wel? Een goede vakantietijd toegewenst!
| Sites | Verantwoording | Sitemap |