Home
Verantwoording
Hallo, ik ben Anton Bremer. Ik hoop dat deze website een middel mag zijn om mensen (dichter) bij God te brengen; bij de God van Johannes 3 : 16: Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

De Bijbel is het Woord van God. Er kunnen echter verschillen van inzicht zijn over de interpretatie of de toepassing van Bijbelgedeelten. Ik heb hier iets over geschreven, zie het thema De Bijbel. Ik kom op deze website ook vaak tot een eigen uitleg, die hopelijk velen zal prikkelen om tot een eigen oordeel te komen.
Anton Deze website is ook een hobby van me. Ik vind het heerlijk om eraan te werken, het is voor mijzelf ook een vorm van bijbelstudie. Ik hoop de website langzaam maar zeker verder uit te breiden.

Alle bijbelcitaten zijn uit de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV) en in rode letters weergegeven. Ik heb echter wel alle persoonsvormen die aan God zijn gerelateerd met een hoofdletter geschreven: Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven.....

Om praktische redenen heb ik alle teksten in de "jij-vorm" gesteld. De teksten op deze website kunnen vrij worden gebruikt, onder vermelding van de bron. Je kunt mij mailen voor vragen en suggesties: mail@antonbremer.nl.
| Sites | Verantwoording | Sitemap |