Home | Geloven | Geloof en de Bijbel | De rol van Jezus
Wat kan ik ermee
Het reddingsplan is uitgevoerd
De Bijbel leert ons dat wij zelf niets kunnen bijdragen aan onze redding. Dat komt omdat wij zondige mensen zijn. Maar Jezus heeft ons gered. Hij heeft bovendien de dood overwonnen door Zelf op te staan uit de dood. Hij is ook machtig om ons te redden uit de klauwen van de duivel. Hij kan ons helpen om op het goede pad te komen. En dan geeft Hij ons ook nog eens een eeuwig leven, samen met Hem. Want God heeft een nieuwe wereld in het vooruitzicht gesteld, waarin wij in volmaaktheid eeuwig zullen leven samen met Hem. Een wereld zonder rampen, zonder angst en zonder pijn. Een wereld van eeuwig en volmaakt geluk. In die wereld zal alles weer zijn zoals die vr de zondeval was.

Geloven met hulp van God
En wat moet je daar dan allemaal voor doen? Alleen geloven in Gods liefde voor ons en in Jezus als onze Redder. Je zonden worden dan vergeven en je hebt deel aan Gods eeuwige liefde. Hij beschouwt jou als Zijn kind en zal altijd voor je zorgen. Maar klinkt dat allemaal niet te mooi? Wie kan dat nou zomaar geloven? Niemand kan dit zomaar geloven. Geloven kan niemand uit zichzelf. God alleen kan dat geloof geven. Geloof, daar moet je om bidden. Bidden in het vertrouwen dat God het ook wil geven. Aanhoudend bidden, want bidden is geen kopen. God beantwoordt bidden altijd op Zijn manier en op Zijn tijd. Houd vol, Hij laat nooit een bidder in de kou staan.

Bidden in Jezus' Naam
Bidden doe je in Jezus' Naam. Vandaar dat een gebed meestal eindigt met "in Jezus' Naam" of "om Jezus' wil". Want Jezus staat tussen God en ons in. Hij heeft het goed gemaakt tussen God en ons. Hij heeft onze rekening bij God voldaan. Door Hem mogen wij met de Vader omgaan. Jezus bemiddelt tussen God en ons. Als wij tot God de Vader bidden, ziet Hij ons als het ware door Jezus heen. Hij ziet ons dan als schoongewassen, als zuivere en volmaakte mensen. Hij ziet ons dan als Zijn eigen kinderen. Zo offerde God de Vader Zijn enige Zoon op, om ons als Zijn eigen kinderen te kunnen adopteren. Over liefde gesproken!

En dat is nog maar het begin
Als je het geloof van God hebt ontvangen ga je de wereld door een andere bril bekijken. Maar ook je eigen leven. Je gaat inzien dat alles in deze wereld maar betrekkelijk is. Dat deze wereld slechts het voorportaal is van wat nog komen gaat. Dat God het zo niet had bedoeld, maar hard bezig is om Zijn kinderen te verzamelen.
Hij is bezig om door prediking, zending, evangelisatie, bijbellezing enz. het evangelie van Jezus' redding rond te vertellen en mensen tot het geloof te brengen. Zo vestigt Hij Zijn Koninkrijk in deze wereld.

Dat Koninkrijk is nog onzichtbaar, maar zal zichtbaar worden als Jezus weerkomt naar de aarde op de laatste dag van deze wereldgeschiedenis. Hij zal deze wereld dan rechtvaardig oordelen en schoonmaken. En de nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont, zal neerdalen uit de hemel. En alle gelovigen zullen in Jezus' Naam op deze nieuwe aarde worden toegelaten, om in volmaakt geluk, eeuwig met God en Jezus Christus te leven.

Leven met God
Geloof is broos en moet steeds door God worden versterkt. Daarom zijn bidden en bijbellezen onmisbaar voor gelovige mensen. Daardoor bouw je een relatie op met God, Die je steeds beter leert kennen. Kenmerk van een groeiende relatie is dat je steeds meer van elkaar weet en steeds beter aanvoelt wat je van elkaar verwacht.

God wil met Zijn Geest (Die we de Heilige Geest noemen) in ons wonen, om ons te helpen, om onze moeilijkheden te overwinnen, om te delen in ons verdriet, om onze ogen te openen voor wat er in de Bijbel staat, om onze gebeden aan te vullen, als wij de juiste woorden niet kunnen vinden. Zo zet God alle zeilen bij om ons te redden. Hij geeft ons Jezus Christus, onze Redder, door Wie wij tot Hem mogen komen. En Hij geeft ons ook nog Zijn Geest om ons te helpen, en om ons de weg te wijzen in ons leven. Wat moet God nog meer voor ons doen?

Het vervolg
Misschien ben je geen christen, maar laat dit verhaal dan eens op je inwerken. Mail mij gerust als je vragen hebt of erover wilt praten: mail@antonbremer.nl. Je kunt ook altijd kontakt opnemen met andere christenen die je kent, of met een christelijke gemeente. Via Internet kun je ook in kontakt komen met mensen en organisaties die jou verder kunnen helpen. Op de pagina Sites van deze website tref ook verwijzingen aan naar relevante internet-sites.
| Sites | Verantwoording | Sitemap |